Header image

Feestelijke heropening Dorpskerk Ruurlo

RUURLO – Na negen maanden hard werken wordt op zondag 23 september de heropening gevierd van wat men wel ‘de nieuwe  Dorpskerk’ noemt. ’s Morgens is er een feestelijke kerkdienst en ’s middags een heel bijzonder concert. Iedereen is welkom, zowel ’s morgens als ’s middags. Dat geldt zeker ook voor wie geen lid is van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.

De Protestantse Gemeente hoopt dat vele Ruurloërs de openingsactiviteiten zullen bezoeken en daarmee blijk geven van hun vreugde, dat ‘hun Dorpskerk’ klaar is gemaakt voor een toekomst met vele activiteiten voor de totale samenleving. Zondagmorgen is de officiële heropening tijdens een kerkdienst. Ds. Tinus Gaastra leidt de kerkdienst met als thema ´Een liefde die de mensen raakt´. Hij licht het thema toe: “Deze liefde gaat over alle scheidslijnen van mensen heen. Jezus heeft als verpersoonlijking van deze liefde dit ‘grenzeloos’ leven voorgeleefd. Door in de toekomst nog nadrukkelijker ‘een huis voor velen’ te zijn, hoopt de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem haar steentje bij te dragen aan de liefde die grenzen overbrugt. In dit teken moet je dan ook de herinrichting van de Dorpskerk zien, een kerk die open staat voor iedereen.”                                    

Naast veel leden van de eigen gemeente en andere belangstellende Berkellanders verwacht men een aantal bijzondere gasten, zoals oud-predikanten van de Dorpskerk en De Hoeksteen (voormalige Gereformeerde kerk in Barchem), gastpredikanten die regelmatig voorgaan in de Dorpskerk en mensen die in de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan het gemeenteleven, maar inmiddels zijn verhuisd.

‘Etty’

Om 14.45 uur is er een heel bijzonder concert door Vocalgroep Choral met musicalzangeres Afke Bruins als soliste. Het koor brengt een voorstelling over het leven van Etty Hillesum, een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken en brieven. Zij toont zich een levenskunstenares die in de Tweede Wereldoorlog, onder zeer moeilijke omstandigheden, steeds meer in staat is het positieve te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Etty ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeuken op haar bestaan. Haar oproep is om de antwoorden in jezelf te zoeken en vanuit jezelf de dingen te verbeteren. Op 29-jarige leeftijd wordt Etty Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz. Voor dit concert zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar in de Wereldwinkel aan de Dorpsstraat in Ruurlo. Ze zijn gratis; er wordt wel een vrijwillige bijdrage verwacht.

Het concert ‘Etty’ sluit op zondag de Vredesweek af nadat er op zaterdag ook al aandacht is voor de Vredesweek tijdens het concert door Lisette Elders (cello) en Irene Venderbosch (vleugel) met o.m. Jewish Life van Ernest Bloch (om 10.30 uur) en de presentatie en expositie van het Westerbork Scholenproject (vanaf 11.30 uur). Kijk voor meer informatie op www.pknruurlobarchem.nl.

Foto: Oud en nieuw. De banken maakten plaats voor een keuken, een sanitair blok en een ontmoetingsruimte met een tribune. Het schip van de kerk biedt veel mogelijkheden tot opstelling van stoelen en zelfs een podium. Ander nieuws