Header image

Plaatsing van mantelzorgwoningen makkelijker

OOST GELRE - De plaatsing van mantelzorgwoningen in Oost Gelre wordt makkelijker. Vorige week heeft het college van B&W de beleidsnotitie Mantelzorgwoningen Oost Gelre vastgesteld.


Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid vanuit een persoonlijke band. De gemeente Oost Gelre ondersteunt mantelzorgers op verschillende manier. Bijvoorbeeld via de mantelzorgconsulenten van VIT-hulp bij mantelzorg.
 

Het beleid voorkomt onduidelijkheden bij het plaatsen van een mantelzorgwoning. Ook geeft het aan welke weg een mantelzorger moet bewandelen om een mantelzorgwoning te realiseren. Hiermee proberen we voor onze inwoners op een snelle en eenvoudige manier mogelijkheden te bieden voor een mantelzorgwoning.
 

Volgens wethouder Vincent van Uem vervult de notitie een behoefte en schaft het duidelijkheid voor de bewoners. “Er is veel mantelzorg in Oost Gelre. Aandacht en zorg voor elkaar is een groot goed dat we moeten koesteren. Dan heb ik het niet alleen over ouderen, maar ook over zorgbehoevende kinderen of partners. Door deze vorm van huisvesting te faciliteren voorkomen we eenzaamheid en isolement. Mantelzorg komt dus tegemoet aan een sociale woonwens. Initiatieven voor mantelzorg moeten we zoveel mogelijk ondersteunen. De nieuwe regels bieden niet alleen steun, maar ook duidelijkheid.”
 

Volgens wethouder Van Uem vervult de notitie een bepaalde behoefte en schaft het duidelijkheid voor de bewoners.
 

Lees hier meer informatie over mantelzorg.
 

Voorbeeld van een mantelzorgwoningAnder nieuws