Header image

CDA: belang grensoverschrijdende aanpak (Terborg)

TERBORG - Grensoverschrijdende onderwerpen vragen om een grensoverschrijdende aanpak. Met deze insteek bezocht het CDA Gelderland op vrijdag 10 maart de Gelderland-Duitsland-grensregio. Een ruime delegatie van kandidaat-Kamerleden en lokale CDA'ers tourde van noord naar zuid om aandacht te vragen voor de uitdagingen waar mensen in de grensregio voor staan. 

 

In Terborg  streken de CDA'ers neer om te flyeren en het gesprek aan te gaan op de weekmarkt.

 

Gelders Tweede Kamerlid en kandidaat op de CDA-kieslijst Jaco Geurts: "Voor mensen die wonen in grensregio's stop de samenleving niet bij de Duitse grens. Zij hebben te maken met alledaagse barrières op meerdere vlakken: bereikbaarheid, erkenning van diploma's en verschillen in sociale zekerheid en belastingen. Het CDA wil deze barrières wegnemen. Met name in krimpgebieden is de werkgelegenheid in Duitsland een belangrijke kans. Daarnaast kunnen wegvallende voorzieningen soms opgevangen worden door samenwerking met steden en dorpen over de grens."Ander nieuws