Header image

Start proef fietsen door binnenstad Doetinchem

DOETINCHEM - Op 1 maart start de proef fietsen door de binnenstad. Dit is één van de projecten die voortkomt uit de uitvoeringsagenda binnenstad om de binnenstad gastvrijer te maken en meer bezoekers te trekken. De proef richt zich op fietsen door de binnenstad in de ochtenden en na 17.30 uur.

 

De proef loopt van 1 maart tot en met 30 september 2017. Op maandag tot en met zaterdag mag tot 12.00 uur in de hele binnenstad gefietst worden. Van 12.00 tot 17.30 uur is het gebied exclusief voor voetgangers en vanaf 17.30 uur is fietsen weer toegestaan (met uitzondering van koopavonden).

 

Tijdens winkelsluitingstijden is fietsen in de binnenstad al toegestaan. De binnenstad blijft een voetgangersgebied; fietsers zijn te gast. Snorfietsen mogen niet in het gebied rijden. Het doel van de proef is testen wat de maatschappelijke en economische gevolgen zijn van fietsen door de binnenstad en wat de beste fietsroute is. Een onderzoeksbureau meet op diverse momenten de effecten van de proef. Gelet op de bezoekersstromen en de diverse belangen van groepen (winkeliers, ouders met kinderen, ouderen, mensen die slecht ter been zijn) is gekozen voor het starten van de proef in de ochtenden en in de hele binnenstad. Zo wordt het bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn makkelijker om in de ochtend boodschappen te doen. De tijden sluiten aan bij bevoorradingstijden van de winkels en de tijden (ochtend) dat het ook voor automobilisten met een invalidenparkeerkaart mogelijk is om in de binnenstad te komen.

 

Wie in Doetinchem van de ene naar de andere kant van de binnenstad wil fietsen, vindt momenteel geen duidelijke fietsroute. Uit onder andere het inwonerpanel ‘Doetinchem Spreekt’ en het StadsLAB blijkt, dat veel inwoners fietsen in en door de stad op prijs stellen, door middel van betere fietsroutes en –parkeerplaatsen. Het idee voor de proef komt vanuit het StadsLAB. Het voorstel om de proef te houden is goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Bezoekers van de binnenstad kunnen hun fiets stallen in de vernieuwde bewaakte fietsenstalling Nieuwstad en de bewaakte fietsenstalling aan de Waterstraat. De gemeente en het StadsLAB zijn voornemens een nieuwe fietsenstalling te bouwen aan de kant van de Grutstraat en meer mobiele stallingen in te zetten tijdens uitgaansuren en evenementen. Hiervoor wordt een plan uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

In de projectgroep van het StadsLAB zitten vertegenwoordigers van binnenstadbewoners, ondernemersvereniging, centrummanagement, fietsersbond, politie, vastgoed en gemeente. Het StadsLAB is dé plek waar ideeën over de toekomst van de binnenstad van Doetinchem tot bloei komen. Inwoners, ondernemers en ambtenaren slaan de handen ineen en werken in meerdere projectgroepen samen om ideeën en initiatieven te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Ruim 70 mensen werken aan het gastvrijer maken van de Doetinchemse binnenstad in een groen en waterrijk decor. Samen werken aan de toekomst van de stad: een fijne stad om te leven, te beleven en te verblijven. Meer informatie over het StadsLAB en de projecten: www.stadslabdoetinchem.nl.Ander nieuws