Header image

Ria te Brake al 25 jaar actief bij de Zonnebloem Eibergen

EIBERGEN - In de jaarvergadering van woensdag 1 maart werd Ria te Brake gehuldigd omdat ze 25 jaar als  vrijwilligster verbonden was bij de Zonnebloem in Eibergen.  Ria meldde zich destijds aan als vrijwilligster en werd meteen voor een bestuursfunctie gevraagd. Daarbij nam ze de taak over van Marietje Maarse en werd verantwoordelijk voor de activiteiten van de afdeling. Ria doet nog steeds met veel toewijding haar vrijwilligers werk en zit in de commissie, die de kerst- en paasattenties verzorgt. De voorzitter van de regio Noord-Oost Achterhoek, Vincent Elferink sprak lovende woorden over haar trouw en inzet en in het bijzonder haar betrokkenheid bij de zieke medemens. Hij spelde haar de gouden Zonnebloem insigne op en overhandigde haar de bijbehorende oorkonde en jubileumaandenken met inscriptie.

 

Natuurlijk ontbrak een mooi boeket niet en Ria genoot zichtbaar van deze ceremonie. Het was overigens niet haar eerste speldje, dat ze van de Zonnebloem kreeg. “Dit is de vierde” liet ze zich ontvallen. Bij navraag bleek dat ze naast het zilveren speldje, gekregen bij haar 12,5arig jubileum, ook twee speldjes had door deel te nemen aan een in 1978 gehouden welfare cursus en een zeer uitgebreide cursus bezoekwerk, die maar liefst 5 dagdelen in beslag namen, met goed gevolg had doorlopen. Namens de afdeling werd ze toegesproken door de scheidende voorzitter Arthur Bargerbos, die haar een doosje heerlijke bonbons en een VVV bon overhandigde. De vergaderavond werd feestelijk afgesloten met een drankje en een hapje, waarbij Ria de felicitaties van haar mede-vrijwilligsters in ontvangst kon nemen.  Ander nieuws