Header image

Raadslid Pelle stelt vragen over winkelbeleid Nieuwstraat

EIBERGEN - PVDA-raadslid Hans Pelle heeft schriftelijke vragen gesteld aan B & W van Berkelland over het gemeentelijke beleid rond winkels aan de Nieuwstraat in Eibergen. Twee winkels werden eerder door het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente 'wegbestemd', terwijl een nieuwe zaak daar nu wel wordt toegestaan.

"Als gemeenteraadslid ervaar ik het als tegenstrijdig en bijzonder, dat u nu als college uw medewerking verleent aan het realiseren van een nieuwe winkel annex showroom voor kachels en het verplaatsen van de hoofdingang van deze winkel - showroom naar die Nieuwstraat 63", aldus Pelle in zijn brief aan het college. Verder bent u voornemens om dit pand te voorzien van een in mijn ogen veel zwaardere bestemming - volumineuze detailhandel - terwijl u op nog geen 50 meter van dit pand, nog volop verwikkeld bent in diverse juridische procedures om juist daar de bestaande, reguliere detailhandel in de Nieuwstraat te beperken. Omdat u aan de ene kant het beleid hanteert van het beperken van de detailhandel en aan de andere kant blijkbaar het uitbreiden van de detailhandel, concludeer ik hier voorzichtig dat u geen consistent beleid voert', aldus het raadslid van de PVDA in zijn schriftelijke vragen.

Pelle benadrukt dat zijn kritische vragen niet zijn bedoeld om het initiatief van ondernemer Chris Dusoleil die een aanvraag is begonnen voor een kachelshowroom te schaden. Door een raadsbesluit van de gemeente Berkelland vallen de bestaande winkels voor detailhandel aan de Nieuwstraat buiten het kernwinkelgebied van Eibergen. Ze werden eerder al beperkt tot de detailhandelfunctie van de branche alwaar ze nu hun inkomsten uit genereren. Voor de winkeliers was het toen en nu een grote tegenvaller, wat heeft geresulteerd in verschillende juridische procedures.

Het raadslid voor de PVDA vraagt in zijn schriftelijke vragen ook aandacht voor de mogelijkheiden van het pand in de toekomst, mocht de kachelshowroom er ooit weer mee stoppen. "Ik moet er niet aan denken, mocht deze winkel / showroom om welke reden dan ook ooit eens vertrekken van deze locatie - zich hier een garage, bouwmarkt, of caravanverkoop kan gaan vestigen omdat dit dan bestemmingsplan technische gezien, mogelijk is", aldus Pelle in zijn schriftelijke vragen.Ander nieuws