Header image

Nieuwe coalitie Berkelland wil investeren in de samenleving

BORCULO - Dinsdagmiddag werd op gemeentehuis in Borculo de nieuwe coalitie van de gemeente Berkelland gepresenteerd. Formateur Dick van Hemmen gaf in hoofdlijnen uitleg over het coalitieakkoord en het nieuwe college werd gepresenteerd.

Het nieuwe college van Berkelland kent vier wethouders. Twee daarvan kunnen hun huidige werkzaamheden voor het CDA voortzetten, Marijke van Haaren en Patricia Hoijtink. Gemeentebelangen schuift Anjo Bosman naar voren als wethouderskandidaat. Bosman is al jarenlang fractievoorzitter van de partij. De verrassende nieuwe naam in het college is die van Gerjan Teselink namens de VVD. Na het toebedelen van de portefeuilles werd hij door de partij als wethouderskandidaat aangesteld.

Teselink krijgt de portefeuilles economie, financiën, duurzaamheid en de Participatiewet. Bosman krijgt openbare ruimte en klimaat, sport, onderwijs, kinderopvang, muziek, kunst en cultuur, monumentaal erfgoed, recreatie en toerisme in haar portefeuille.Van Haaren zal zich bezighouden met de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, bestemmingsplan buitengebied en natuur en landschap. Hoytink richt zich op ruimtelijke ordening, wonen, de Omgevingswet, vitaal platteland en verbindend besturen.

Alle vier wethouders gaan fulltime aan de slag. Eerder was dat in Berkelland niet het geval. Voor deze nieuwe werkwijze is gekozen vanwege het grote takenpakket dat op de wethouders afkomt.

Formateur Dick van Hemmen kijkt terug op plezierige en open gesprekken met alle partijen. "Het proces is met zorgvuldige aandacht doorlopen", aldus van Hemmen. De formateur heeft eerst afzonderlijke gesprekken gevoerd met alle fracties over de belangrijke onderwerpen en hoofdthema's. Uiteindelijk is van Hemmen met de collegepartijen gekomen tot een akkkoord op hoofdlijnen met daarbij vijf speerpunten.

"De samenleving voorop", waarbij er extra aandacht moet komen voor jongeren, meer geld voor wijk- en gebiedsgericht werken en regionaal samenwerken. "Plezierig wonen en leven". Er moet meer geinvesteerd worden in een duurzame woningvoorraad en dat betekent een flexibeler woonbeleid. Ook wordt er meer geld vrijgemaakst voor 'groen' in de woonomgeving. "Eeen vitale plattelandsgemeente". Het nieuwe college wil de leegstand aanpakken, woningsplitsing mogelijk maken en het bestemmingsplan Buitengebied zo snel mogelijk afmaken.

"Zorg voor wie dat nodig heeft". Eenzaamheid en armoede moeten voorkomen worden en iedereen moet zich veilig kunnen voelen in huis en in de buurt. "Economie duurzaamheid en energie". Om de doelstelling "Berkelland energieneutraal in 2030" te halen, moeten er nog veel stappen worden gezet. Het moet gemakkelijker worden voor bedrijven om te investeren in duurzaamheid en energie.

Daarnaast wil het nieuwe college investeren in de samenleving. Hierbij wordt gedacht aan een bedrag van 20 á 30 miljoen in deze raadsperiode. De belangrijkste investeringen zijn: lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen (4,5 miljoen), transitie Woningmarkt (5 miljoen), duurzaamheid (5 miljoen), transformatie Sociaal Domein (3,5 miljoen) en vitale winkelcentra (4 miljoen).

In de raadsvergadering van 15 mei worden de nieuwe wethouders benoemd.

Foto: Jaime LebbinkAnder nieuws