Header image

CDA zoekt de grens op in de Achterhoek

ACHTERHOEK - Grensoverschrijdende onderwerpen vragen om een grensoverschrijdende aanpak. Met deze insteek bezoekt het CDA Gelderland op vrijdag 10 maart de Gelderland-Duitsland-grensregio. Een ruime delegatie van kandidaat-Kamerleden en lokale CDA'ers tourt van noord naar zuid om aandacht te vragen voor de uitdagingen waar mensen in de grensregio voor staan. Gelders Tweede Kamerlid en kandidaat op de CDA-kieslijst Jaco Geurts: "Voor mensen die wonen in grensregio's stop de samenleving niet bij de Duitse grens. Zij hebben te maken met alledaagse barrières op meerdere vlakken: bereikbaarheid, erkenning van diploma's en verschillen in sociale zekerheid en belastingen. Het CDA wil deze barrières wegnemen. Met name in krimpgebieden is de werkgelegenheid in Duitsland een belangrijke kans. Daarnaast kunnen wegvallende voorzieningen soms opgevangen worden door samenwerking met steden en dorpen over de grens." Op 10 maart zal de CDA-grenstour starten op de markt in Oost Gelre. Daarna wordt een bezoek gebracht aan het 'karrespoor' Vredenseweg, waar een goede aansluiting moet komen van bedrijvenpark Laarberg naar de A31. Vervolgens wordt in Winterswijk gesproken over de samenwerking met Vreden, onder andere wat betreft een grensoverschrijdend dienstencentrum. In de gemeente Aalten bezoekt de delegatie het Chr. College Schaersvoorde in het kader van buurtaalonderwijs. Via Oude IJsselstreek, Montferland en Berg en Dal wordt de tour afgesloten met aandacht voor grensoverschrijdend winkelen en accijnzen.

Ander nieuws