Header image

Formulierenbrigade gemeente Aalten van start

AALTEN - Op 22 maart geeft wethouder Henk Wiltink het startsein voor de Aaltense formulierenbrigade. Inwoners van de gemeente Aalten kunnen vanaf eind maart een beroep doen op de vrijwilligers van deze formulierenbrigade als zij hulp willen bij het invullen van (aanvraag)formulieren. De formulierenbrigade is een gezamenlijk initiatief van Humanitas Oostelijke Achterhoek en gemeente Aalten. Zij willen daarmee de toegang tot financiële tegemoetkomingen vereenvoudigen.

Om in aanmerking te komen voor toeslagen, (extra) vergoedingen, kwijtschelding van belastingen en andere financiële voordelen, moeten mensen dit veelal zelf aanvragen. Om de mensen te ondersteunen die er moeite mee hebben de benodigde formulieren in te vullen, is de Aaltense formulierenbrigade in het leven geroepen.

Deskundige vrijwilligers

De formulierenbrigade, een initiatief van Humanitas Oostelijke Achterhoek in samenwerking met de gemeente Aalten, bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij hebben van zowel Humanitas als de gemeente de benodigde kennis en informatie gekregen om de formulieren correct in te kunnen vullen.

Inloopmiddag

Inwoners kunnen zonder afspraak terecht bij de formulierenbrigade in de Ahof aan de Polstraat in Aalten. Vanaf 28 maart zijn iedere daar iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur vrijwilligers aanwezig om te helpen bij het invullen van formulieren.Ander nieuws